Voorwaarden verlaging van registratierechten bij ingrijpende energetische renovatie naar nieuws overzicht

18 September 2018

 

 

Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief voortaan 7%.  Als u binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: u moet slechts 6% registratierechten op de aankoopsom betalen.

Ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaatst u ook een ventilatiesysteem.

Let op! Om te bewijzen dat het effectief om een IER gaat, moet u voor de start van de werken een bouwaanvraag indienen. Na afloop van de werken toont het EPC Bouw  aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag indient, komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

Voorwaarden

Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden, om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten.

·       De woning moet - via een bouwvergunningsaanvraag - ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn, binnen de 5 jaar na de datum van de verkoopakte:

o   U moet de woning ingrijpend energetisch renoveren
[Te bekijken per EPB-eenheid (bv. appartement) en niet per gebouw (bv. appartementsgebouw)];

o   U moet binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPC Bouw bekomen waaruit blijkt dat Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn uitgevoerd (IER).

o   De aankoop moet een woning betreffen
[bouwgronden zijn uitgesloten van het gunstregime].

·       De koper moet een natuurlijke persoon zijn, die zijn enige gezinswoning geheel in volle eigendom zuiver aankoopt:

o   U moet een natuurlijke persoon zijn.
[één of meerdere natuurlijke personen, dus geen rechtspersoon, vzw, vennootschap …];

o   Het gaat over uw enige gezinswoning. De koper of kopers mogen geen volledige of volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
[Koopt u alleen, dan mag u op de datum van de authentieke aankoopakte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. Koopt u met verschillende natuurlijke personen samen, dan mogen jullie op de datum van de authentieke aankoopakte niet samen de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. In sommige gevallen gelden uitzonderingen.]

o   U koopt geheel in volle eigendom aan.
[Dus geen blote eigendom of vruchtgebruik.]

o   De aankoop is zuiver.
[Ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking];

o   U moet in de akte verklaren of vermelden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van het tarief van 6% vervuld zijn.

o   U moet binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons