Nieuwbouw kopen? Sloop en wederopbouw aan 6 % BTW vanaf januari 2021! Ontdek de voorwaarden. naar nieuws overzicht

28 December 2020

Vorige vrijdag werd het ontwerp van programmawet aangenomen in het Parlement. Hierin staat een bepaling over het verlaagde btw-percentage rond afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied. Vandaag kan je in ons land enkel slopen en herbouwen aan 6% btw in 32 stedelijke gebieden. Elders wordt 21% btw betaald. Vanaf 2021 wordt het verlaagde btw-tarief uitgebreid naar het volledige grondgebied, onder voorwaarden. De maatregel is beperkt in de tijd en loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Belangrijk is dat het verlaagde btw-tarief voorbehouden is voor de enige en eigen gezinswoning. Men mag geen andere woning bezitten, al wordt er geen rekening gehouden met een andere woning waarvan men door erfenis, mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is. Na de heropbouw mag de woning bovendien een totale bewoonbare oppervlakte hebben die niet meer bedraagt dan 200 m2 ongeacht het type woning. Ze moet ook gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven, zoniet riskeert hij het belastingvoordeel te moeten terugstorten.

Concreet moet de bouwheer vóór het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt een verklaring mailen naar de bevoegde administratie waarvan het nadere adres nog door minister van Financiën Van Peteghem bekend zal worden gemaakt. Deze verklaring moet bovendien afschriften van de omgevingsvergunning en de aannemingscontracten bevatten.

De nieuwe regeling geldt ook voor bouwpromotoren die investeren in de aankoop van bebouwde percelen met de bedoeling er nieuwe woningen op te richten (huizen of appartementen), voor zover aan de voorwaarden voldaan is. Bij een verkoop op plan moet de bouwpromotor de verklaring mede laten ondertekenen door de koper en deze aan de administratie overmaken voor het tijdstip waarop het belastbaar feit zich voordoet. Daarnaast zal ook het compromis of de authentieke akte bij de verklaring gevoegd moeten worden.

Voor reeds lopende projecten van afbraak en heropbouw is er nog tot 31 maart 2021 tijd om de verklaring in orde te brengen om het verlaagde tarief te genieten. Zo kan de btw die opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 onder de 6% vallen. Werken die echter tot 31 december van dit jaar werden gefactureerd, vallen nog onder 21% btw. Ook wie na 1 juli 2022 nog een vergunning aanvraagt in het kader van een sloop- en heropbouwproject zal tot 31 december 2022 het verlaagde btw-tarief kunnen genieten, weliswaar op maximaal 25 % van het totale bedrag van de in de omgevingsvergunning vermelde werken. 

 

 

Bron: www.biv.be 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons