NIEUWE REGELING REGISTRATIERECHTEN BIJ VERKOOP IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2018 naar nieuws overzicht

26 Juni 2018

Voor gezinswoningen tot 200.000 euro is er nog een bijkomende vermindering van 5.600 euro. Gezinswoningen die in de Vlaamse rand van Brussel of in de Vlaamse kernsteden liggen, mogen tot 220.000 euro kosten om deze bijkomende vermindering te verkrijgen. 

De bestaande abattementen (gewoon abattement, bij-abattement en renovatie-abattement) en het klein beschrijf verdwijnen.

Voorwaarden

Het nieuwe gunsttarief en de bijkomende verminderingen zijn van toepassing op gezinswoningen waarvan de verkoopovereenkomst sinds 1 juni werd gesloten. 

Gunsttarief van 7 procent

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om het gunsttarief voor de enige gezinswoning te kunnen genieten:

· De aankoop moet gebeuren door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.

· Het moet gaan om de aankoop van de enige gezinswoning:

. De aankoop moet een woning betreffen. Dat betekent dat het gunsttarief van 7 procent nooit van toepassing kan zijn op bouwgrond.

. De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

· Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of   vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.

· De koper moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

·  Wie al een eigen gezinswoning bezit, kan toch een nieuwe woning aankopen tegen het verlaagd tarief van 7 procent op voorwaarde dat de huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar wordt verkocht.

Bijkomende verminderingen

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een extra rechtenvermindering toegekend worden van 5.600 euro of 4.800 euro.

Hiervoor mag de belastbare grondslag voor de registratiebelasting maximaal 200.000 euro bedragen. Voor woningen die gelegen zijn in de kernsteden of de Vlaamse Rand rond Brussel  mag dit maximaal 220.000 euro zijn. Deze belastbare grondslag wordt beoordeeld op de totale verkrijging, d.w.z. voor alle verkrijgers samen.

Als enkel het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning wordt toegepast, bedraagt de rechtenvermindering maximaal 5.600 euro. Als het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning in combinatie met een energetische renovatie wordt toegepast, bedraagt de rechtenvermindering maximaal 4.800 euro.

De bijkomende vermindering voor woningen tot 200.000 of 220.000 euro bedraagt maximaal 5.600 euro.

 

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons